VERSION
2020.28.6
ODOMETER
1 594 mil
PROGNOS
1 752 mil/år
BESPARING
16 467 kr
Burlövs egnahem

17°C

Kilowattimmar och kostnader började registreras den 22 februari
22.0 mil
Urladdning mellan 0-5°C
39.0 mil
Urladdning mellan 5-10°C
36.1 mil
Urladdning mellan 10-15°C
35.1 mil
Urladdning mellan 15-20°C


Urladdningsdata började registreras den 5 mars


Medelvärde: batteridegradering

2.81 %

Batteriets kapacitet har minskat med 2.81 %, från 75 till 72.9 kWh - vilket i mitt fall motsvarar 1.4 mil. Vanlig årlig degradering ligger oftast runt 2.10 - 2.30 %. Variation beror på antal körda mil årligen, körsätt, väderförhållanden och laddbeteende.

Medelvärde: energianvändning

207 wh/km

Enligt specifikation har bilen en teoretisk möjlighet att nå 53 mil, vilket motsvarar lite över 141 wh/km. Vid leverans (12 september - 2019) och 100 procent laddning stod kilometer-visaren på på 499 km. Mitt medelvärde för år 2020 är 207 wh/km, vilket motsvarar 34.8 mil.

Minskad klimatpåverkan

4 430 kg/co2

Motsvarar bindningen av koldioxid från cirka 8 stycken träd alternativt en begränsad issmältning om ungefär 13.3 kubikmeter.

35 %

18.2 mil

IDAG

0 mil

Snitt per dag: 4.8 mil
Förbrukat % av batteriet


 
Sträcka
Distans
Energianvändning
Batteri & räckvidd
Vaktläge & urladdning
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 3
Från: Lomma, Prästbergavägen 53
 Igår, kl. 14:14
1.2 mil
Energianvändning: 4 % (2.89 kWh)
Motsvarar: 241 wh/km
(Innebär 30 mil vid full laddning)
35 % (26 kWh)

16.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
18.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
10.5 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Lomma, Prästbergavägen 53
Från: Nordanå, Särslövsvägen 
 Igår, kl. 10:31
1.6 mil
Energianvändning: 3 % (2.17 kWh)
Motsvarar: 135 wh/km
(Innebär 53.5 mil vid full laddning)
39 % (28 kWh)

19 mil  (Data från Tesla - NEDC)
20.8 mil  (Data från Tesla - WLTP)
20.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Nordanå, Särslövsvägen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 Igår, kl. 09:56
2.1 mil
Energianvändning: 5 % (3.61 kWh)
Motsvarar: 172 wh/km
(Innebär 42 mil vid full laddning)
42 % (31 kWh)

20.5 mil  (Data från Tesla - NEDC)
21.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
17.6 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Staffanstorp, Strindbergs väg 28
 7-8 Augusti, kl. 09:27
1.4 mil
Energianvändning: 3 % (2.17 kWh)
Motsvarar: 155 wh/km
(Innebär 46.6 mil vid full laddning)
47 % (34 kWh)

22.6 mil  (Data från Tesla - NEDC)
23.8 mil  (Data från Tesla - WLTP)
21.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.4 %
Motsvarar: 0.2 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Staffanstorp, Strindbergs väg 28
Från: Åkarp, Dalslundsvägen 
 7 Augusti, kl. 13:40
1.1 mil
Energianvändning: 3 % (2.17 kWh)
Motsvarar: 197 wh/km
(Innebär 36.6 mil vid full laddning)
50 % (36 kWh)

24.1 mil  (Data från Tesla - NEDC)
24.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
18.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Åkarp, Dalslundsvägen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 4
 7 Augusti, kl. 13:15
0.4 mil
Energianvändning: -1 % (-0.72 kWh)
Motsvarar: 0 wh/km
(Innebär inf mil vid full laddning)
53 % (39 kWh)

25.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
26.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
0.0 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 4
Från: Malmö, Klippergatan 
 7 Augusti, kl. 11:25
1.2 mil
Energianvändning: 3 % (2.17 kWh)
Motsvarar: 120 wh/km
(Innebär 60.2 mil vid full laddning)
52 % (38 kWh)

25.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
25 mil  (Data från Tesla - WLTP)
31.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Klippergatan 
Från: Malmö, Helsingborgsgatan 11
 7 Augusti, kl. 11:05
0.5 mil
Energianvändning: 0 % (0.00 kWh)
Motsvarar: 144 wh/km
(Innebär 50.1 mil vid full laddning)
54 % (39 kWh)

25.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
25.5 mil  (Data från Tesla - WLTP)
27.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.8 %
Motsvarar: 0.4 mil
Vaktläge aktiverat: 3 ggr
Till: Malmö, Helsingborgsgatan 11
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 7 Augusti, kl. 09:53
0.8 mil
Energianvändning: 2 % (1.44 kWh)
Motsvarar: 180 wh/km
(Innebär 40.1 mil vid full laddning)
55 % (40 kWh)

26.5 mil  (Data från Tesla - NEDC)
26.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
22.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: , Lundavägen 87
 7 Augusti, kl. 08:57
0.5 mil
Energianvändning: 3 % (2.17 kWh)
Motsvarar: 190 wh/km
(Innebär 38 mil vid full laddning)
57 % (42 kWh)

27.5 mil  (Data från Tesla - NEDC)
27.8 mil  (Data från Tesla - WLTP)
21.7 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: , Lundavägen 87
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 3
 6 Augusti, kl. 14:15
1.0 mil
Energianvändning: 5 % (3.61 kWh)
Motsvarar: 210 wh/km
(Innebär 34.4 mil vid full laddning)
60 % (44 kWh)

29 mil  (Data från Tesla - NEDC)
30.1 mil  (Data från Tesla - WLTP)
20.6 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 3
Från: Malmö, Norra Vallgatan 86
 6 Augusti, kl. 11:26
1.0 mil
Energianvändning: 2 % (1.44 kWh)
Motsvarar: 144 wh/km
(Innebär 50.1 mil vid full laddning)
65 % (47 kWh)

31.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
31 mil  (Data från Tesla - WLTP)
32.6 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Norra Vallgatan 86
Från: Malmö, Östra Farmvägen 
 6 Augusti, kl. 10:52
0.5 mil
Energianvändning: 2 % (1.44 kWh)
Motsvarar: 289 wh/km
(Innebär 25 mil vid full laddning)
67 % (49 kWh)

32.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
32.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
16.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1 %
Motsvarar: 0.5 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Malmö, Östra Farmvägen 
Från: Hjärup, Tottarpsvägen 25
 6 Augusti, kl. 09:24
1.2 mil
Energianvändning: 2 % (1.44 kWh)
Motsvarar: 120 wh/km
(Innebär 60.2 mil vid full laddning)
70 % (51 kWh)

33.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
34.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
42.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Hjärup, Tottarpsvägen 25
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 6 Augusti, kl. 08:56
0.6 mil
Energianvändning: 1 % (0.72 kWh)
Motsvarar: 120 wh/km
(Innebär 60.2 mil vid full laddning)
72 % (52 kWh)

34.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
34.5 mil  (Data från Tesla - WLTP)
43.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Flädie, Fjelievägen 
 5-6 Augusti, kl. 08:42
1.2 mil
Energianvändning: 2 % (1.44 kWh)
Motsvarar: 120 wh/km
(Innebär 60.2 mil vid full laddning)
73 % (53 kWh)

35.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
34.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
43.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1.6 %
Motsvarar: 0.8 mil
Vaktläge ej aktiverat

5 Augusti kl. 15:53
Energi: 30.6 kWh (77 %)
Till: Borgeby, Tennisvägen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 5 Augusti, kl. 15:24
1.7 mil
Energianvändning: 4 % (2.89 kWh)
Motsvarar: 170 wh/km
(Innebär 42.5 mil vid full laddning)
37 % (27 kWh)

17.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
18.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
15.7 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.6 %
Motsvarar: 0.3 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Södra Sandby, Assarhusavägen 160
 5 Augusti, kl. 12:33
2.3 mil
Energianvändning: 5 % (3.61 kWh)
Motsvarar: 157 wh/km
(Innebär 46 mil vid full laddning)
41 % (30 kWh)

19.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
19.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
18.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Södra Sandby, Assarhusavägen 160
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 5 Augusti, kl. 11:57
2.5 mil
Energianvändning: 6 % (4.33 kWh)
Motsvarar: 173 wh/km
(Innebär 41.7 mil vid full laddning)
46 % (34 kWh)

22.1 mil  (Data från Tesla - NEDC)
22.5 mil  (Data från Tesla - WLTP)
19.2 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.2 %
Motsvarar: 0.1 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr

FAKTA

Anledningen till statistikverktyget som indirekt är kopplat till min Tesla Model 3 är enkel. Jag vill kunna följa batteriets degradering över tid beroende på de villkor jag själv valt att se som viktiga för uträkningen samt kontrollera andelen självurladdning/standby-förluster som sker då bilen är i vila. Jag har även valt att hantera datan för enkel uppföljning av milen jag kör. I framtiden kommer verktyget utvecklas då jag (eller mina likasinnade) ser andra viktiga värden.

Statistikverktyget utvecklas i tid och otid och hemsidan kan ligga nere, men bara för korta stunder då uppdateringar sker.

//Niklas Renfro

Länka till intressanta artiklar som rider på samma ämne jag fokuserat på.
https://www.traccar.org API och dess uppkoppling mot min Tesla Model 3 sker via teslaapi.io. Där har Ward Mundy från Github varit behjälplig med PHP-kod för initial hantering av kopplingen till min bil. Se länk här: https://github.com/wardmundy/php-api-tesla

Märke Tesla Model 3
Version Longe Range - Stealth/sleeper
Färg Vit, pärlemoeffekt
Uthämtad 2019-09-12
Räckvidd 499 km (vid uthämtning och 100% laddad)
Energi 75 kWh
Hästkrafter 483 hk
Effekt 360 kW
0-100 km/h 3,2 sek
Vikt 1847 kg (varav batteriet på cirka 480 kg)
Sommardäck Fälg: Tesla Original, 19 tum
Däck: Hankook Ventus S1 Evo3
Vinterdäck Fälg: Nitro Razor Matt Gunmetal, 18 tum
Däck: Nokia WR A4, odubbade