VERSION
2020.40.8
ODOMETER
1 948 mil
PROGNOS
1 752 mil/år
BESPARING
19 459 kr
Burlövs egnahem

9°C

Kilowattimmar och kostnader började registreras den 22 februari
25.0 mil
Urladdning mellan 0-5°C
43.0 mil
Urladdning mellan 5-10°C
60.2 mil
Urladdning mellan 10-15°C
66.6 mil
Urladdning mellan 15-20°C


Urladdningsdata började registreras den 5 mars


Medelvärde: batteridegradering

3.17 %

Batteriets kapacitet har minskat med 3.17 %, från 75 till 72.6 kWh - vilket i mitt fall motsvarar 1.6 mil. Vanlig årlig degradering ligger oftast runt 2.10 - 2.30 %. Variation beror på antal körda mil årligen, körsätt, väderförhållanden och laddbeteende.

Medelvärde: energianvändning

199 wh/km

Enligt specifikation har bilen en teoretisk möjlighet att nå 53 mil, vilket motsvarar lite över 141 wh/km. Vid leverans (12 september - 2019) och 100 procent laddning stod kilometer-visaren på på 499 km. Mitt medelvärde för år 2020 är 199 wh/km, vilket motsvarar 36.1 mil.

Minskad klimatpåverkan

5 415 kg/co2

Motsvarar bindningen av koldioxid från cirka 9 stycken träd alternativt en begränsad issmältning om ungefär 16.2 kubikmeter.

38 %

17.1 mil

IDAG

0 mil

Snitt per dag: 4.8 mil
Förbrukat % av batteriet


 
Sträcka
Distans
Energianvändning
Batteri & räckvidd
Vaktläge & urladdning
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 Igår, kl. 16:18
1.3 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 166 wh/km
(Innebär 43.3 mil vid full laddning)
38 % (28 kWh)

18.1 mil  (Data från Tesla - NEDC)
17.1 mil  (Data från Tesla - WLTP)
16.5 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 22-23 Oktober, kl. 15:24
1.2 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 180 wh/km
(Innebär 39.9 mil vid full laddning)
41 % (30 kWh)

19.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
17.8 mil  (Data från Tesla - WLTP)
16.4 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1.2 %
Motsvarar: 0.6 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 22 Oktober, kl. 11:53
1.0 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 215 wh/km
(Innebär 33.4 mil vid full laddning)
45 % (33 kWh)

21.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
18.6 mil  (Data från Tesla - WLTP)
15.0 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Hövdingevägen 
 21-22 Oktober, kl. 09:45
1.8 mil
Energianvändning: 4 % (2.87 kWh)
Motsvarar: 80 wh/km
(Innebär 89.8 mil vid full laddning)
48 % (35 kWh)

22.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
19.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
43.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.4 %
Motsvarar: 0.2 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Hövdingevägen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 21 Oktober, kl. 17:21
2.5 mil
Energianvändning: 5 % (3.59 kWh)
Motsvarar: 201 wh/km
(Innebär 35.7 mil vid full laddning)
50 % (36 kWh)

23.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
20.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
17.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2.2 %
Motsvarar: 1.1 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: , Källvägen 5
 21 Oktober, kl. 14:55
0.5 mil
Energianvändning: 4 % (2.87 kWh)
Motsvarar: 575 wh/km
(Innebär 12.5 mil vid full laddning)
57 % (41 kWh)

27.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
24.1 mil  (Data från Tesla - WLTP)
7.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: , Källvägen 5
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 21 Oktober, kl. 11:13
1.3 mil
Energianvändning: 4 % (2.87 kWh)
Motsvarar: 221 wh/km
(Innebär 32.5 mil vid full laddning)
61 % (44 kWh)

29.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
26.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
19.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: , Yttre Ringvägen 
 20-21 Oktober, kl. 10:19
1.9 mil
Energianvändning: 5 % (3.59 kWh)
Motsvarar: 189 wh/km
(Innebär 38 mil vid full laddning)
65 % (47 kWh)

30.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
28 mil  (Data från Tesla - WLTP)
24.7 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2.2 %
Motsvarar: 1.1 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: , Yttre Ringvägen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 20 Oktober, kl. 09:58
2.0 mil
Energianvändning: 5 % (3.59 kWh)
Motsvarar: 180 wh/km
(Innebär 39.9 mil vid full laddning)
72 % (52 kWh)

34.5 mil  (Data från Tesla - NEDC)
29.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
28.7 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Flädie, Fjelievägen 
 19-20 Oktober, kl. 09:26
1.6 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 0 wh/km
(Innebär inf mil vid full laddning)
77 % (56 kWh)

36.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
32.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
0.0 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2.2 %
Motsvarar: 1.1 mil
Vaktläge ej aktiverat

19 Oktober kl. 14:06
Energi: 37.8 kWh (83 %)
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 18-19 Oktober, kl. 12:31
0.5 mil
Energianvändning: 2 % (1.44 kWh)
Motsvarar: 287 wh/km
(Innebär 25 mil vid full laddning)
36 % (26 kWh)

17.3 mil  (Data från Tesla - NEDC)
16.8 mil  (Data från Tesla - WLTP)
9.0 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1 %
Motsvarar: 0.5 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Staffanstorp, Barkvägen 32
 16-18 Oktober, kl. 14:44
1.1 mil
Energianvändning: 2 % (1.44 kWh)
Motsvarar: 131 wh/km
(Innebär 54.8 mil vid full laddning)
39 % (28 kWh)

18.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
18 mil  (Data från Tesla - WLTP)
21.4 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2 %
Motsvarar: 1.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Staffanstorp, Barkvägen 32
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 16 Oktober, kl. 15:51
1.1 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 196 wh/km
(Innebär 36.6 mil vid full laddning)
43 % (31 kWh)

20.5 mil  (Data från Tesla - NEDC)
20.5 mil  (Data från Tesla - WLTP)
15.7 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Ribersborgsstigen 
 16 Oktober, kl. 15:07
1.2 mil
Energianvändning: 2 % (1.44 kWh)
Motsvarar: 120 wh/km
(Innebär 59.9 mil vid full laddning)
46 % (33 kWh)

21.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
20.5 mil  (Data från Tesla - WLTP)
27.6 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Ribersborgsstigen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 16 Oktober, kl. 14:38
1.3 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 55 wh/km
(Innebär 130.6 mil vid full laddning)
48 % (35 kWh)

23.1 mil  (Data från Tesla - NEDC)
20.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
62.7 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Lund, Förhandlingsvägen 8
 16 Oktober, kl. 14:09
1.6 mil
Energianvändning: 1 % (0.72 kWh)
Motsvarar: 135 wh/km
(Innebär 53.2 mil vid full laddning)
49 % (36 kWh)

23.1 mil  (Data från Tesla - NEDC)
21.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
26.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2.8 %
Motsvarar: 1.4 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Lund, Förhandlingsvägen 8
Från: Lomma, Varvstorget 
 16 Oktober, kl. 11:26
0.9 mil
Energianvändning: 2 % (1.44 kWh)
Motsvarar: 160 wh/km
(Innebär 44.9 mil vid full laddning)
52 % (38 kWh)

24.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
21.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
23.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Lomma, Varvstorget 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 16 Oktober, kl. 11:14
1.1 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 196 wh/km
(Innebär 36.6 mil vid full laddning)
54 % (39 kWh)

25.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
23.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
19.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.2 %
Motsvarar: 0.1 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Bunkeflostrand, E 20 
 15-16 Oktober, kl. 09:38
2.4 mil
Energianvändning: 6 % (4.31 kWh)
Motsvarar: 180 wh/km
(Innebär 39.9 mil vid full laddning)
58 % (42 kWh)

27.5 mil  (Data från Tesla - NEDC)
25.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
23.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 4.4 %
Motsvarar: 2.2 mil
Vaktläge ej aktiverat

FAKTA

Anledningen till statistikverktyget som indirekt är kopplat till min Tesla Model 3 är enkel. Jag vill kunna följa batteriets degradering över tid beroende på de villkor jag själv valt att se som viktiga för uträkningen samt kontrollera andelen självurladdning/standby-förluster som sker då bilen är i vila. Jag har även valt att hantera datan för enkel uppföljning av milen jag kör. I framtiden kommer verktyget utvecklas då jag (eller mina likasinnade) ser andra viktiga värden.

Statistikverktyget utvecklas i tid och otid och hemsidan kan ligga nere, men bara för korta stunder då uppdateringar sker.

//Niklas Renfro

Länka till intressanta artiklar som rider på samma ämne jag fokuserat på.
https://www.traccar.org API och dess uppkoppling mot min Tesla Model 3 sker via teslaapi.io. Där har Ward Mundy från Github varit behjälplig med PHP-kod för initial hantering av kopplingen till min bil. Se länk här: https://github.com/wardmundy/php-api-tesla

Märke Tesla Model 3
Version Longe Range - Stealth/sleeper
Färg Vit, pärlemoeffekt
Uthämtad 2019-09-12
Räckvidd 499 km (vid uthämtning och 100% laddad)
Energi 75 kWh
Hästkrafter 483 hk
Effekt 360 kW
0-100 km/h 3,2 sek
Vikt 1847 kg (varav batteriet på cirka 480 kg)
Sommardäck Fälg: Tesla Original, 19 tum
Däck: Hankook Ventus S1 Evo3
Vinterdäck Fälg: Nitro Razor Matt Gunmetal, 18 tum
Däck: Nokia WR A4, odubbade