VERSION
2020.48.35.5
ODOMETER
2 280 mil
PROGNOS
1 679 mil/år
BESPARING
22 264 kr
Burlövs egnahem

1°C

Kilowattimmar och kostnader började registreras den 22 februari
86.8 mil
Urladdning mellan 0-5°C
81.0 mil
Urladdning mellan 5-10°C
75.8 mil
Urladdning mellan 10-15°C
66.6 mil
Urladdning mellan 15-20°C


Urladdningsdata började registreras den 5 mars


Medelvärde: batteridegradering

3.49 %

Batteriets kapacitet har minskat med 3.49 %, från 75 till 72.4 kWh - vilket i mitt fall motsvarar 1.7 mil. Vanlig årlig degradering ligger oftast runt 2.10 - 2.30 %. Variation beror på antal körda mil årligen, körsätt, väderförhållanden och laddbeteende.

Medelvärde: energianvändning

203 wh/km

Enligt specifikation har bilen en teoretisk möjlighet att nå 53 mil, vilket motsvarar lite över 141 wh/km. Vid leverans (12 september - 2019) och 100 procent laddning stod kilometer-visaren på på 499 km. Mitt medelvärde för år 2020 är 203 wh/km, vilket motsvarar 35.2 mil.

Minskad klimatpåverkan

6 338 kg/co2

Motsvarar bindningen av koldioxid från cirka 11 stycken träd alternativt en begränsad issmältning om ungefär 19 kubikmeter.

48 %

21.0 mil

IDAG

0 mil

Snitt per dag: 4.6 mil
Förbrukat % av batteriet


 
Sträcka
Distans
Energianvändning
Batteri & räckvidd
Vaktläge & urladdning
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Lund, Förhandlingsvägen 
 Igår, kl. 14:42
1.4 mil
Energianvändning: 4 % (2.86 kWh)
Motsvarar: 204 wh/km
(Innebär 35.1 mil vid full laddning)
48 % (35 kWh)

22.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
21 mil  (Data från Tesla - WLTP)
16.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Lund, Förhandlingsvägen 
Från: , Södra Övedsvägen 
 Igår, kl. 14:07
4.3 mil
Energianvändning: 11 % (7.87 kWh)
Motsvarar: 183 wh/km
(Innebär 39.1 mil vid full laddning)
52 % (38 kWh)

24.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
22.5 mil  (Data från Tesla - WLTP)
20.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: , Södra Övedsvägen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 Igår, kl. 13:30
5.5 mil
Energianvändning: 15 % (10.73 kWh)
Motsvarar: 195 wh/km
(Innebär 36.7 mil vid full laddning)
63 % (46 kWh)

30 mil  (Data från Tesla - NEDC)
26.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
23.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.8 %
Motsvarar: 0.4 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 22-23 Januari, kl. 11:24
0.4 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 536 wh/km
(Innebär 13.3 mil vid full laddning)
79 % (57 kWh)

37.3 mil  (Data från Tesla - NEDC)
24.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
10.5 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2.8 %
Motsvarar: 1.4 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Flädie, Fjelievägen 
 22 Januari, kl. 19:32
1.3 mil
Energianvändning: 4 % (2.86 kWh)
Motsvarar: 220 wh/km
(Innebär 32.5 mil vid full laddning)
84 % (61 kWh)

39.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
27.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
27.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2 %
Motsvarar: 1.0 mil
Vaktläge ej aktiverat

22 Januari kl. 15:16
Energi: 41.3 kWh (90 %)
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 21 Januari, kl. 07:34
1.0 mil
Energianvändning: 4 % (2.86 kWh)
Motsvarar: 286 wh/km
(Innebär 25 mil vid full laddning)
43 % (31 kWh)

20.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
15.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
10.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 20-21 Januari, kl. 07:10
0.6 mil
Energianvändning: 2 % (1.43 kWh)
Motsvarar: 0 wh/km
(Innebär inf mil vid full laddning)
47 % (34 kWh)

22.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
15.8 mil  (Data från Tesla - WLTP)
0.0 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1 %
Motsvarar: 0.5 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 20 Januari, kl. 12:02
1.0 mil
Energianvändning: 2 % (1.43 kWh)
Motsvarar: 286 wh/km
(Innebär 25 mil vid full laddning)
48 % (35 kWh)

23 mil  (Data från Tesla - NEDC)
17.1 mil  (Data från Tesla - WLTP)
12.0 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1.6 %
Motsvarar: 0.8 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Helsingborgsgatan 11
 19-20 Januari, kl. 07:12
1.0 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 215 wh/km
(Innebär 33.3 mil vid full laddning)
52 % (38 kWh)

24.6 mil  (Data från Tesla - NEDC)
17.6 mil  (Data från Tesla - WLTP)
17.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1 %
Motsvarar: 0.5 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Helsingborgsgatan 11
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 19 Januari, kl. 11:25
1.7 mil
Energianvändning: 6 % (4.29 kWh)
Motsvarar: 252 wh/km
(Innebär 28.4 mil vid full laddning)
56 % (41 kWh)

26.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
18.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
15.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 3.8 %
Motsvarar: 1.9 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 14-19 Januari, kl. 07:06
0.5 mil
Energianvändning: 2 % (1.43 kWh)
Motsvarar: 286 wh/km
(Innebär 25 mil vid full laddning)
67 % (48 kWh)

31.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
20.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
16.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 8.6 %
Motsvarar: 4.3 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Flädie, Fjelievägen 
 13-14 Januari, kl. 09:44
1.2 mil
Energianvändning: 2 % (1.43 kWh)
Motsvarar: 119 wh/km
(Innebär 60.1 mil vid full laddning)
78 % (56 kWh)

37.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
24.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
46.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 3.6 %
Motsvarar: 1.8 mil
Vaktläge ej aktiverat

13 Januari kl. 20:08
Energi: 40.0 kWh (85 %)
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 4
Från: Malmö, Helsingborgsgatan 11
 13 Januari, kl. 13:27
1.0 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 215 wh/km
(Innebär 33.3 mil vid full laddning)
34 % (25 kWh)

16.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
11.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
11.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Helsingborgsgatan 11
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 13 Januari, kl. 12:58
1.3 mil
Energianvändning: 4 % (2.86 kWh)
Motsvarar: 220 wh/km
(Innebär 32.5 mil vid full laddning)
37 % (27 kWh)

17.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
12.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
12.0 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.4 %
Motsvarar: 0.2 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Hövdingevägen 
 12-13 Januari, kl. 11:26
1.8 mil
Energianvändning: 5 % (3.58 kWh)
Motsvarar: 199 wh/km
(Innebär 35.9 mil vid full laddning)
41 % (30 kWh)

19.1 mil  (Data från Tesla - NEDC)
14.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
14.7 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1.6 %
Motsvarar: 0.8 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Hövdingevägen 
Från: Malmö, Helsingborgsgatan 11
 12 Januari, kl. 12:19
0.6 mil
Energianvändning: 2 % (1.43 kWh)
Motsvarar: 238 wh/km
(Innebär 30 mil vid full laddning)
47 % (34 kWh)

22.3 mil  (Data från Tesla - NEDC)
17.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
14.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Malmö, Helsingborgsgatan 11
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 9
 12 Januari, kl. 11:25
1.3 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 165 wh/km
(Innebär 43.3 mil vid full laddning)
49 % (35 kWh)

22.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
17.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
21.2 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.2 %
Motsvarar: 0.1 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 9
Från: Staffanstorp, Vesumsvägen 
 11-12 Januari, kl. 10:07
1.1 mil
Energianvändning: 8 % (5.72 kWh)
Motsvarar: 520 wh/km
(Innebär 13.8 mil vid full laddning)
52 % (38 kWh)

24.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
18.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
7.2 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2.2 %
Motsvarar: 1.1 mil
Vaktläge ej aktiverat

FAKTA

Anledningen till statistikverktyget som indirekt är kopplat till min Tesla Model 3 är enkel. Jag vill kunna följa batteriets degradering över tid beroende på de villkor jag själv valt att se som viktiga för uträkningen samt kontrollera andelen självurladdning/standby-förluster som sker då bilen är i vila. Jag har även valt att hantera datan för enkel uppföljning av milen jag kör. I framtiden kommer verktyget utvecklas då jag (eller mina likasinnade) ser andra viktiga värden.

Statistikverktyget utvecklas i tid och otid och hemsidan kan ligga nere, men bara för korta stunder då uppdateringar sker.

//Niklas Renfro

Länka till intressanta artiklar som rider på samma ämne jag fokuserat på.
https://www.traccar.org API och dess uppkoppling mot min Tesla Model 3 sker via teslaapi.io. Där har Ward Mundy från Github varit behjälplig med PHP-kod för initial hantering av kopplingen till min bil. Se länk här: https://github.com/wardmundy/php-api-tesla

Märke Tesla Model 3
Version Longe Range - Stealth/sleeper
Färg Vit, pärlemoeffekt
Uthämtad 2019-09-12
Räckvidd 499 km (vid uthämtning och 100% laddad)
Energi 75 kWh
Hästkrafter 483 hk
Effekt 360 kW
0-100 km/h 3,2 sek
Vikt 1847 kg (varav batteriet på cirka 480 kg)
Sommardäck Fälg: Tesla Original, 19 tum
Däck: Hankook Ventus S1 Evo3
Vinterdäck Fälg: Nitro Razor Matt Gunmetal, 18 tum
Däck: Nokia WR A4, odubbade