VERSION
2020.24.6.4
ODOMETER
1 434 mil
PROGNOS
1 716 mil/år
BESPARING
15 114 kr
Burlövs egnahem

14°C

Kilowattimmar och kostnader började registreras den 22 februari
22.0 mil
Urladdning mellan 0-5°C
39.0 mil
Urladdning mellan 5-10°C
34.4 mil
Urladdning mellan 10-15°C
23.6 mil
Urladdning mellan 15-20°C


Urladdningsdata började registreras den 5 mars


Medelvärde: batteridegradering

2.71 %

Batteriets kapacitet har minskat med 2.71 %, från 75 till 73.0 kWh - vilket i mitt fall motsvarar 1.4 mil. Vanlig årlig degradering ligger oftast runt 2.10 - 2.30 %. Variation beror på antal körda mil årligen, körsätt, väderförhållanden och laddbeteende.

Medelvärde: energianvändning

212 wh/km

Enligt specifikation har bilen en teoretisk möjlighet att nå 53 mil, vilket motsvarar lite över 141 wh/km. Vid leverans (12 september - 2019) och 100 procent laddning stod kilometer-visaren på på 499 km. Mitt medelvärde för år 2020 är 212 wh/km, vilket motsvarar 34 mil.

Minskad klimatpåverkan

3 985 kg/co2

Motsvarar bindningen av koldioxid från cirka 7 stycken träd alternativt en begränsad issmältning om ungefär 12 kubikmeter.

47 %

22.2 mil

IDAG

0 mil

Snitt per dag: 4.7 mil
Förbrukat % av batteriet


 
Sträcka
Distans
Energianvändning
Batteri & räckvidd
Vaktläge & urladdning
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Åkarp, Stationsvägen 5
 11 Juli, kl. 14:29
2.0 mil
Energianvändning: 4 % (2.89 kWh)
Motsvarar: 145 wh/km
(Innebär 49.9 mil vid full laddning)
47 % (34 kWh)

22.5 mil  (Data från Tesla - NEDC)
22.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
23.5 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Åkarp, Stationsvägen 5
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 11 Juli, kl. 11:46
0.4 mil
Energianvändning: 1 % (0.72 kWh)
Motsvarar: 181 wh/km
(Innebär 39.9 mil vid full laddning)
51 % (37 kWh)

24.5 mil  (Data från Tesla - NEDC)
22.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
20.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Åkarp, Dalslundsvägen 130
 10-11 Juli, kl. 11:14
0.5 mil
Energianvändning: 1 % (0.72 kWh)
Motsvarar: 145 wh/km
(Innebär 49.9 mil vid full laddning)
52 % (38 kWh)

24.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
22.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
25.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.2 %
Motsvarar: 0.1 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Åkarp, Dalslundsvägen 130
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 10 Juli, kl. 21:01
0.4 mil
Energianvändning: 1 % (0.72 kWh)
Motsvarar: 181 wh/km
(Innebär 39.9 mil vid full laddning)
53 % (39 kWh)

25.5 mil  (Data från Tesla - NEDC)
23.8 mil  (Data från Tesla - WLTP)
21.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Henrik Smithsgatan 
 10 Juli, kl. 15:41
1.1 mil
Energianvändning: 3 % (2.17 kWh)
Motsvarar: 197 wh/km
(Innebär 36.7 mil vid full laddning)
54 % (39 kWh)

25.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
24.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
19.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Henrik Smithsgatan 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 10 Juli, kl. 15:18
0.8 mil
Energianvändning: 1 % (0.72 kWh)
Motsvarar: 90 wh/km
(Innebär 80.3 mil vid full laddning)
57 % (42 kWh)

27.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
26.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
45.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 3.2 %
Motsvarar: 1.6 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Ventilgatan 
 10 Juli, kl. 12:18
0.7 mil
Energianvändning: 2 % (1.45 kWh)
Motsvarar: 207 wh/km
(Innebär 34.9 mil vid full laddning)
62 % (45 kWh)

29.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
29 mil  (Data från Tesla - WLTP)
21.6 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Ventilgatan 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 10 Juli, kl. 11:51
0.8 mil
Energianvändning: 2 % (1.45 kWh)
Motsvarar: 181 wh/km
(Innebär 39.9 mil vid full laddning)
64 % (47 kWh)

30.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
30.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
25.5 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 9-10 Juli, kl. 10:48
0.5 mil
Energianvändning: 2 % (1.45 kWh)
Motsvarar: 289 wh/km
(Innebär 25 mil vid full laddning)
66 % (48 kWh)

31.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
31.5 mil  (Data från Tesla - WLTP)
16.5 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2 %
Motsvarar: 1.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 9 Juli, kl. 14:28
0.5 mil
Energianvändning: 1 % (0.72 kWh)
Motsvarar: 145 wh/km
(Innebär 49.9 mil vid full laddning)
70 % (51 kWh)

33.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
34 mil  (Data från Tesla - WLTP)
34.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Fosie stationsväg 9
 8-9 Juli, kl. 14:01
1.6 mil
Energianvändning: 5 % (3.61 kWh)
Motsvarar: 226 wh/km
(Innebär 32 mil vid full laddning)
71 % (52 kWh)

33.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
34.1 mil  (Data från Tesla - WLTP)
22.7 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2 %
Motsvarar: 1.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Fosie stationsväg 9
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 8 Juli, kl. 14:01
2.0 mil
Energianvändning: 5 % (3.61 kWh)
Motsvarar: 181 wh/km
(Innebär 39.9 mil vid full laddning)
78 % (57 kWh)

36.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
35.6 mil  (Data från Tesla - WLTP)
31.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Flädie, Fjelievägen 
 8 Juli, kl. 12:44
1.2 mil
Energianvändning: 2 % (1.45 kWh)
Motsvarar: 120 wh/km
(Innebär 60.2 mil vid full laddning)
83 % (61 kWh)

39.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
41.5 mil  (Data från Tesla - WLTP)
50.0 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat

8 Juli kl. 12:30
Energi: 36.0 kWh (85 %)
Till: ,  Munkarp 501
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 8 Juli, kl. 11:02
6.5 mil
Energianvändning: 14 % (10.12 kWh)
Motsvarar: 156 wh/km
(Innebär 46.3 mil vid full laddning)
38 % (28 kWh)

18 mil  (Data från Tesla - NEDC)
19.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
17.6 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Skeppsbyggaregatan 7
 7-8 Juli, kl. 08:41
1.0 mil
Energianvändning: 2 % (1.45 kWh)
Motsvarar: 145 wh/km
(Innebär 49.9 mil vid full laddning)
52 % (38 kWh)

24.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
23.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
25.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.4 %
Motsvarar: 0.2 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Skeppsbyggaregatan 7
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 7 Juli, kl. 10:04
1.0 mil
Energianvändning: 2 % (1.45 kWh)
Motsvarar: 145 wh/km
(Innebär 49.9 mil vid full laddning)
54 % (39 kWh)

25.6 mil  (Data från Tesla - NEDC)
25.5 mil  (Data från Tesla - WLTP)
26.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.2 %
Motsvarar: 0.1 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Vassvägen 23
 6-7 Juli, kl. 08:58
0.7 mil
Energianvändning: 2 % (1.45 kWh)
Motsvarar: 207 wh/km
(Innebär 34.9 mil vid full laddning)
56 % (41 kWh)

26.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
25.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
19.5 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2.8 %
Motsvarar: 1.4 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Vassvägen 23
Från: ,  
 6 Juli, kl. 13:53
1.2 mil
Energianvändning: 3 % (2.17 kWh)
Motsvarar: 181 wh/km
(Innebär 39.9 mil vid full laddning)
61 % (45 kWh)

29 mil  (Data från Tesla - NEDC)
27.1 mil  (Data från Tesla - WLTP)
24.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: ,  
Från: Vellinge, Falsterbovägen 
 6 Juli, kl. 13:31
1.3 mil
Energianvändning: 3 % (2.17 kWh)
Motsvarar: 167 wh/km
(Innebär 43.3 mil vid full laddning)
64 % (47 kWh)

30.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
28.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
27.7 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr

FAKTA

Anledningen till statistikverktyget som indirekt är kopplat till min Tesla Model 3 är enkel. Jag vill kunna följa batteriets degradering över tid beroende på de villkor jag själv valt att se som viktiga för uträkningen samt kontrollera andelen självurladdning/standby-förluster som sker då bilen är i vila. Jag har även valt att hantera datan för enkel uppföljning av milen jag kör. I framtiden kommer verktyget utvecklas då jag (eller mina likasinnade) ser andra viktiga värden.

Statistikverktyget utvecklas i tid och otid och hemsidan kan ligga nere, men bara för korta stunder då uppdateringar sker.

//Niklas Renfro

Länka till intressanta artiklar som rider på samma ämne jag fokuserat på.
https://www.traccar.org API och dess uppkoppling mot min Tesla Model 3 sker via teslaapi.io. Där har Ward Mundy från Github varit behjälplig med PHP-kod för initial hantering av kopplingen till min bil. Se länk här: https://github.com/wardmundy/php-api-tesla

Märke Tesla Model 3
Version Longe Range - Stealth/sleeper
Färg Vit, pärlemoeffekt
Uthämtad 2019-09-12
Räckvidd 499 km (vid uthämtning och 100% laddad)
Energi 75 kWh
Hästkrafter 483 hk
Effekt 360 kW
0-100 km/h 3,2 sek
Vikt 1847 kg (varav batteriet på cirka 480 kg)
Sommardäck Fälg: Tesla Original, 19 tum
Däck: Hankook Ventus S1 Evo3
Vinterdäck Fälg: Nitro Razor Matt Gunmetal, 18 tum
Däck: Nokia WR A4, odubbade