VERSION
2020.44.15
ODOMETER
2 119 mil
PROGNOS
1 716 mil/år
BESPARING
20 902 kr
Burlövs egnahem

6°C

Kilowattimmar och kostnader började registreras den 22 februari
36.3 mil
Urladdning mellan 0-5°C
64.4 mil
Urladdning mellan 5-10°C
75.8 mil
Urladdning mellan 10-15°C
66.6 mil
Urladdning mellan 15-20°C


Urladdningsdata började registreras den 5 mars


Medelvärde: batteridegradering

3.31 %

Batteriets kapacitet har minskat med 3.31 %, från 75 till 72.5 kWh - vilket i mitt fall motsvarar 1.7 mil. Vanlig årlig degradering ligger oftast runt 2.10 - 2.30 %. Variation beror på antal körda mil årligen, körsätt, väderförhållanden och laddbeteende.

Medelvärde: energianvändning

201 wh/km

Enligt specifikation har bilen en teoretisk möjlighet att nå 53 mil, vilket motsvarar lite över 141 wh/km. Vid leverans (12 september - 2019) och 100 procent laddning stod kilometer-visaren på på 499 km. Mitt medelvärde för år 2020 är 201 wh/km, vilket motsvarar 35.7 mil.

Minskad klimatpåverkan

5 890 kg/co2

Motsvarar bindningen av koldioxid från cirka 10 stycken träd alternativt en begränsad issmältning om ungefär 17.7 kubikmeter.

83 %

33.4 mil

IDAG

2.8 mil

Snitt per dag: 4.7 mil
Förbrukat -37 % av batteriet
ENERGI

191 wh/km

(Motsvarar 38 mil vid full laddning)
EFFEKTIVITET

95 %

(Motsvarar 181 wh/km)


 
Sträcka
Distans
Energianvändning
Batteri & räckvidd
Vaktläge & urladdning
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Flädie, Fjelievägen 
 Idag, kl. 14:12
1.5 mil
Energianvändning: 4 % (2.87 kWh)
Motsvarar: 191 wh/km
(Innebär 37.5 mil vid full laddning)
83 % (60 kWh)

39.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
33.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
31.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat

Idag kl. 12:23
Energi: 32.8 kWh (87 %)
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: ,  
 Igår, kl. 19:07
2.2 mil
Energianvändning: 6 % (4.30 kWh)
Motsvarar: 196 wh/km
(Innebär 36.6 mil vid full laddning)
46 % (33 kWh)

21.9 mil  (Data från Tesla - NEDC)
17.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
16.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: ,  
Från: Malmö, Segevägen 21
 Igår, kl. 18:04
1.0 mil
Energianvändning: 2 % (1.43 kWh)
Motsvarar: 143 wh/km
(Innebär 50.1 mil vid full laddning)
52 % (38 kWh)

24.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
16.9 mil  (Data från Tesla - WLTP)
26.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Malmö, Segevägen 21
Från: Malmö, Segedalsvägen 
 Igår, kl. 16:10
0.1 mil
Energianvändning: 1 % (0.72 kWh)
Motsvarar: 417 wh/km
(Innebär 17.2 mil vid full laddning)
54 % (39 kWh)

25.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
16.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
9.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Segedalsvägen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 Igår, kl. 08:11
1.5 mil
Energianvändning: 6 % (4.30 kWh)
Motsvarar: 287 wh/km
(Innebär 25 mil vid full laddning)
55 % (40 kWh)

26.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
17.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
13.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Hagstorpsgatan 
 3-4 December, kl. 07:07
0.7 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 307 wh/km
(Innebär 23.4 mil vid full laddning)
61 % (44 kWh)

29.4 mil  (Data från Tesla - NEDC)
20.6 mil  (Data från Tesla - WLTP)
14.3 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 2.8 %
Motsvarar: 1.4 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Hagstorpsgatan 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 3 December, kl. 17:32
0.9 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 239 wh/km
(Innebär 30 mil vid full laddning)
67 % (49 kWh)

32.1 mil  (Data från Tesla - NEDC)
23.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
20.1 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.8 %
Motsvarar: 0.4 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 3 December, kl. 14:36
0.5 mil
Energianvändning: 4 % (2.87 kWh)
Motsvarar: 374 wh/km
(Innebär 19.2 mil vid full laddning)
71 % (51 kWh)

34.3 mil  (Data från Tesla - NEDC)
25.8 mil  (Data från Tesla - WLTP)
13.6 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Segedalsvägen 
 3 December, kl. 11:53
0.4 mil
Energianvändning: 2 % (1.43 kWh)
Motsvarar: 358 wh/km
(Innebär 20 mil vid full laddning)
75 % (54 kWh)

35.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
28.6 mil  (Data från Tesla - WLTP)
15.0 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Segedalsvägen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 3 December, kl. 08:15
0.4 mil
Energianvändning: 1 % (0.72 kWh)
Motsvarar: 179 wh/km
(Innebär 40 mil vid full laddning)
77 % (56 kWh)

36.6 mil  (Data från Tesla - NEDC)
30.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
30.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 3 December, kl. 07:58
1.0 mil
Energianvändning: 4 % (2.87 kWh)
Motsvarar: 287 wh/km
(Innebär 25 mil vid full laddning)
78 % (57 kWh)

37.3 mil  (Data från Tesla - NEDC)
31.4 mil  (Data från Tesla - WLTP)
19.5 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Flädie, Fjelievägen 
 2-3 December, kl. 07:11
1.3 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 165 wh/km
(Innebär 43.4 mil vid full laddning)
82 % (59 kWh)

39.3 mil  (Data från Tesla - NEDC)
33.6 mil  (Data från Tesla - WLTP)
35.6 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1.4 %
Motsvarar: 0.7 mil
Vaktläge ej aktiverat

2 December kl. 19:41
Energi: 29.4 kWh (86 %)
Till: Vellinge, Falsterbovägen 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 2 December, kl. 17:51
2.8 mil
Energianvändning: 8 % (5.73 kWh)
Motsvarar: 205 wh/km
(Innebär 35 mil vid full laddning)
29 % (21 kWh)

14 mil  (Data från Tesla - NEDC)
11.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
10.2 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1.8 %
Motsvarar: 0.9 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Lomma, Varvstorget 
 2 December, kl. 16:04
0.8 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 269 wh/km
(Innebär 26.6 mil vid full laddning)
39 % (28 kWh)

18.8 mil  (Data från Tesla - NEDC)
13.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
10.4 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0 %
Motsvarar: 0.0 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Lomma, Varvstorget 
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 2 December, kl. 15:43
0.9 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 159 wh/km
(Innebär 45.1 mil vid full laddning)
42 % (30 kWh)

20.2 mil  (Data från Tesla - NEDC)
14.2 mil  (Data från Tesla - WLTP)
18.9 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.4 %
Motsvarar: 0.2 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Malmö, Bergsgatan 5
 2 December, kl. 14:27
0.9 mil
Energianvändning: 2 % (1.43 kWh)
Motsvarar: 239 wh/km
(Innebär 30 mil vid full laddning)
44 % (32 kWh)

21.1 mil  (Data från Tesla - NEDC)
14.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
13.2 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.8 %
Motsvarar: 0.4 mil
Vaktläge ej aktiverat
Till: Malmö, Bergsgatan 5
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 2 December, kl. 12:09
1.0 mil
Energianvändning: 4 % (2.87 kWh)
Motsvarar: 143 wh/km
(Innebär 50.1 mil vid full laddning)
47 % (34 kWh)

22.6 mil  (Data från Tesla - NEDC)
15.7 mil  (Data från Tesla - WLTP)
23.5 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 0.4 %
Motsvarar: 0.2 mil
Vaktläge aktiverat: 0 ggr
Till: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
Från: Burlövs egnahem, Lupinvägen 6
 2 December, kl. 10:56
1.0 mil
Energianvändning: 3 % (2.15 kWh)
Motsvarar: 358 wh/km
(Innebär 20 mil vid full laddning)
49 % (36 kWh)

23.7 mil  (Data från Tesla - NEDC)
16.3 mil  (Data från Tesla - WLTP)
9.8 Mil  (Enligt mina beräkningar)
Självurladdning: 1.6 %
Motsvarar: 0.8 mil
Vaktläge ej aktiverat

FAKTA

Anledningen till statistikverktyget som indirekt är kopplat till min Tesla Model 3 är enkel. Jag vill kunna följa batteriets degradering över tid beroende på de villkor jag själv valt att se som viktiga för uträkningen samt kontrollera andelen självurladdning/standby-förluster som sker då bilen är i vila. Jag har även valt att hantera datan för enkel uppföljning av milen jag kör. I framtiden kommer verktyget utvecklas då jag (eller mina likasinnade) ser andra viktiga värden.

Statistikverktyget utvecklas i tid och otid och hemsidan kan ligga nere, men bara för korta stunder då uppdateringar sker.

//Niklas Renfro

Länka till intressanta artiklar som rider på samma ämne jag fokuserat på.
https://www.traccar.org API och dess uppkoppling mot min Tesla Model 3 sker via teslaapi.io. Där har Ward Mundy från Github varit behjälplig med PHP-kod för initial hantering av kopplingen till min bil. Se länk här: https://github.com/wardmundy/php-api-tesla

Märke Tesla Model 3
Version Longe Range - Stealth/sleeper
Färg Vit, pärlemoeffekt
Uthämtad 2019-09-12
Räckvidd 499 km (vid uthämtning och 100% laddad)
Energi 75 kWh
Hästkrafter 483 hk
Effekt 360 kW
0-100 km/h 3,2 sek
Vikt 1847 kg (varav batteriet på cirka 480 kg)
Sommardäck Fälg: Tesla Original, 19 tum
Däck: Hankook Ventus S1 Evo3
Vinterdäck Fälg: Nitro Razor Matt Gunmetal, 18 tum
Däck: Nokia WR A4, odubbade